Sunday, January 17, 2016

KAKHANDI
RUKAMAND MAHARAJ MATH

KAKHANDIMAHIPATI
MAHIPATI KAKHANDI


GONDAVALEKAR MAHARAJ


SWAMI VIVEKANAND

SWAMI VIVEKANAND WITH HIS GURUBANDHUS

INCHAGIRI MATH OF BABA

MATH OF BABA

INCHAGIRI MATH OF BABA

SAMADHI OF BABA INCHAGIRI

INCHAGIRI
INCHAGIRI MATH OF BABA

KAKHANDI MAHIPATI

KAKHANDI MAHIPATI

JEURKAR SHASTRI 90TH BIRTHDAYj
JEURKAR SHASTRI
JEURKAR SHASTRI


NIMBAL SAPTAH OF BABA

mimbal
NIMBAL
NIMBAL
NIMBAl


Sunday, January 10, 2016
vithumauli
Tatyasaheb Damle with senior sadhak at acpr belgaum
ambardekar2)parulekar3)nandkumar Deshpande4)Nagpurkar5)Chatre teacher6)Metrani 7) B G Shirhatti