Saturday, July 1, 2017

जन्मांचे ते मुळ पाहिले शोधुन ।दुःखासी कारण जन्म घ्यावा॥१॥ पाप पुण्य करुनी जन्मा येतो प्राणी। नरदेहा येवोनि हानी केली॥२॥ रज तम सत्व आहे ज्याचे अंगी।याच गुणे जगी वाया गेला॥३॥तम म्हणजे काय नर्कचि केवळ।रज तो सबळ मायाजाळ॥४॥तुका म्हणे येथे सत्वाचे सामर्थ्य करावा परमार्थ अहर्निशी ॥५॥

No comments: