Sunday, June 26, 2016

भगवंताचे नाम हे खीरी सारखे आहे ती खीर खायला सगळ्यांनी या . ही नामाची खीर आहे तरी कशी? "रामनाम पायसक्के, कृष्णनाम सक्करे, विठ्ठलनाम तुप्प बेरिसि, बायी चप्परिसिरो" म्हणजे ही रामनामाची खीर आहे यात कृष्णनामाची साखर आहे आणि विठ्ठलनामाचे तूप आहे अशी ही खूपच स्वादिष्ट खीर आहे.

No comments: