Sunday, March 27, 2016

पांडुरंग कांती दिव्य तेज झळकती।
रत्नकीळ फांकती प्रभा।
अगणित लावण्य तेज:पुंजाळले।
न वर्णवे तेथेचि शोभा॥🚩
जगाला चालना देणारी मुर्तिमंत शक्ती म्हणजे
आमचा पंढरिशु पांडुरंग परमात्मा
कोणीही या आणि शुद्ध व्हा
इथ भीक मागायची गरजच नाही
शुद्धतेची गरजय
जेवढी शुद्धता आपल्यात येईल
तेवढ ज्ञान अंत:करणात
प्रकाशित होईल
प्रेमाचा प्रसाद मिळेल
ज्ञान आणि प्रेम नसल्यामुळच आपण दु:खीय
संसारात ज्ञान व ईश्वरावर प्रेम असत आणि असच पाहिजेही
पण ते कायम उलट करतात
संसारात प्रेम ठेवतात व
ईश्वराला ज्ञानाने पाहण्याचा
प्रयत्न करतात
आईच्या उदरातील गर्भाला ज्याप्रमाणे आईच्या वयाचं
ज्ञान नसतं
त्याचप्रमाणे आमच्या पांडुरंगाचही आहे
त्याच प्रेम मिळालं तर ते
तृप्त करून जिवाला पुर्ण करतं
सर्वशक्तीचा साक्षात्कार होतो
चैतन्यमय सृष्टी होते
जीव आनंदान न्हाऊन निघतो
नाद विठ्ठल विठ्ठल
ऊठे रोमारोमातुन..
जय मुक्ताई🚩


No comments: