Sunday, April 3, 2016

अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा । मन माझे केशवा का बा न घे ॥१॥
सांग पंढरीराया काय करु यांसी । का रूप ध्यानासी न ये तुझे ॥२॥
किर्तनी बैसता निद्रे नागविले । मन माझे गुंतले विषयसुखा ॥३॥
हरिदास गर्जती हरिनामाच्या कीर्ती । न ये माझ्या चित्ती नामा म्हणे ॥४

No comments: