Monday, April 4, 2016

नामस्मरण हा परमात्म्याकडे जाण्याचा, त्याच्या भेटीचा राजमार्ग आहे." श्री राम समर्थ
 

No comments: