Friday, April 8, 2016

माझे माहेर पंढरी ।
आहे भीवरेच्या तीरी ॥१॥

बाप आणि आई ।
माझी विठ्ठल रखुमाई ॥२॥
पुंडलीक आहे बंधू ।
त्याची ख्याती काय सांगू ॥३॥
माझी बहीण चंद्रभागा ।
करितसे पाप भंगा ॥४॥
एका जनार्दनी शरण ।
करी माहेरची आठवण ॥५॥

No comments: