Saturday, April 9, 2016

नमन माझे गुरुराया | महाराजा दत्तात्रया || धृ ||
तुझी अवधूत मूर्ती | माझ्या जीवीची विश्रांती || १ ||
माझ्या जीवीचे साकडे | कोण निवारील कोडे कोडे || २ ||
माझ्या अनुसूया सुता | तुका म्हणे पाव आता || ३ ||

No comments: