Thursday, April 7, 2016

पाहतां समचरणाची शोभा।
अवघा जगी विठ्ठल उभा॥
विठ्ठल लावियले पिसें।
जिकडे पाहावा तिकडे दिसे॥🚩
 

No comments: