Monday, April 4, 2016

"भगवंताच्या नामाची काळजी घ्यावी, म्हणजे काळजी करायची वेळच येणार नाही." श्री राम समर्थ
 

No comments: