Monday, April 4, 2016

हा फोटो जिजीमाय यांचा आहे. साखरखेर्डा येथिल थोर संत होत्या.काल पासून आपण त्यांचे चरित्र पहात आहोत.आज दुसरा भाग पाठवला आहे.तरी सर्वांनी लाभ घ्यावा.जय श्रीराम.
 

No comments: