Sunday, April 10, 2016

अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन तुझे तुज ध्यान, कळो आले तुझा तूंची देव, तुझा तूंची भाव फिटला संदेह अन्य तत्वी मुरडुनिया मन उपजलासी चित्ते कोठे तुज रिते न दिसे रया दीपकी दीपक मावळल्या ज्योती घरभरी वाती शून्य झाल्या वृत्तीची निवृत्ती आपणां सकट अवघेंची वैकुंठ चतुर्भूज निवृत्ती परम अनुभव नेमा शांतिपूर्ण क्षमा ज्ञानदेवो
 

No comments: