Sunday, April 10, 2016

गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम
देई मज प्रेम सर्वकाळ ॥
विठूमाऊलिये हाचि वर देई
संचारोनि ह्रदयी माझ्या ।।
तुकाम्हणे काही न मागे आणिक
तुझे पायी सुख सर्व आहे ।।

 

No comments: