Wednesday, April 13, 2016

समाधी साधन संजीवन नाम |
शांती दया सम सर्वांभूती ||
शांतीची पै शांती निवृत्ती दातारू |
हरिनाम उच्चारू दिधला तेणें ||
शम दम कळा, विज्ञान सज्ञान |
परतोनि अज्ञान न ये घरा ||
ज्ञानदेवा सिद्धी साधन अवीट |
भक्ती मार्ग नीट हरिपंथी||

No comments: